Pennock & Postema is social nudging

Social nudging zorgt ervoor dat duurzame inzetbaarheid en leefbaarheid vergroten 'gewoon makkelijk' wordt. Pennock & Postema is de adviseur van social nudging en werkt vooral voor grote commerciële organisaties, gemeenten en GGD's.

Wil je weten wat social nudging is?Wat is social nudging?Mensen denken niet altijd na over de keuzes die ze maken en over het gedrag dat ze vertonen. We worden vaak gestuurd door allerlei onbewuste drijfveren. Die drijfveren worden geactiveerd door signalen uit de omgeving. Simpel gezegd lokt de omgeving dus bepaald gedrag uit, zonder dat we dat altijd door hebben. Vaak maken onze onbewuste drijfveren ons leven makkelijker, maar soms zorgen ze er ook voor dat mensen gedrag vertonen dat we liever anders zien.

Social nudging is het veranderen van gedrag, door de juiste drijfveren met de juiste technieken te raken. Hierdoor lokt de omgeving standaard een nieuw gedrag uit. Met social nudging bestrijd je dus niet de symptomen, maar de oorzaken van gedrag!

Het ‘social’ gedeelte van social nudging verwijst naar het ethische aspect van gedrag veranderen. Social nudging wordt alleen ingezet om gedrag uit te lokken waar mensen neutraal of positief tegenover staan én waarvan aannemelijk is dat het op de lange termijn een positieve impact heeft op het leven van mensen.

Het ‘nudging’ gedeelte van social nudging verwijst naar het soort technieken dat wordt ingezet om gedrag te veranderen. Nudging-technieken zijn wetenschappelijk getoetst. Veel van die technieken raken onbewuste drijfveren. Hierdoor voelt het voor mensen ‘gewoon makkelijker’ om ander gedrag te vertonen wanneer nudging wordt toegepast.

Wil je weten hoe social nudging er voor jouw organisatie uit kan zien? Kijk dan bij het tabblad diensten!